WKR Proof Bedrijfsuitje

WKR Werkkostenregeling en uw bedrijfsuitje: wij informeren u graag…

Inmiddels is de WKR (werkkostenregeling) in werking getreden. Wat betekent dat voor u als u een uitje wilt organiseren met uw personeel, collega’s, klanten, zakelijke relaties?

Daarvoor doorlopen we graag de onderstaande punten met u.

Wat is de WKR:
Graag verwijzen wij u hiervoor naar de website van de belastingdienst in onderstaande link.
De werkkostenregeling

Het organiseren van een uitje: Wat verandert er?
Het belangrijkste wat verandert bij het organiseren van uw personeelsuitje of zakelijke uitje, is het bewust zijn welk karakter het uitje heeft, en te bepalen of het onder de WKR valt of niet. Valt het onder de WKR, dan is het goed om tevoren met uw werkgever, of u, als werkgever, te bepalen wat voor uw bedrijf daadwerkelijk het vrijstellingsbedrag is per werknemer. Uw accountant of belastingadviseur kan daarbij helpen.

Wist u dat:
Wist u dat bij een modaal inkomen de vrijstelling van 1,2% (volgens het CPB €34.500,-) al € 414,- per werknemer per jaar bedraagt? In de oude regeling de vrijstelling voor personeelsfeesten –reizen en dergelijke € 454,- per jaar was? Computers, iPads, telefoon, opleiding en een cursus van de zaak hier niet onder valt? U binnen de vrije bedragen nog mooie uitjes kunt organiseren en budget over kunt houden voor een kerstpakketje en/of een etentje met collega’s buiten de deur?

WKR Proof activiteiten:
In de branche van evenementen, bedrijfsuitjes en personeelsfeesten, zijn we natuurlijk allemaal op zoek naar WKR proof uitjes of feesten, zodat u een uitje met uw personeel kunt organiseren, zonder daar extra voor belast te worden, indien u uw belastingvrije deel van 1,2 % van de loonsom al besteed heeft. Wij doen dat natuurlijk ook, maar kunnen daar geen garantie op geven. Per keer zult u zich moeten laten informeren bij u belastingadviseur, of dit voor u van toepassing is. Wat wij wel kunnen garanderen zijn superleuke bedrijfsuitjes die u binnen de vrije som kunt begroten. Wij kunnen u daar in adviseren. WKR proof activiteiten, waar zouden die aan moeten voldoen?

• Teambuildingsactiviteiten met een duidelijke meerwaarde voor het bedrijf, bijvoorbeeld voorafgegaan door een relevante bedrijfsspecifieke training binnen uw bedrijf. De teambuildingactiviteiten zijn onderdeel van de training.
• Uitje heeft een duidelijk zakelijk karakter. Gedacht kan worden aan klantgerelateerde uitjes waarbij u samen met uw klanten of relaties netwerkt
• Het feest betreft een jubileum. Hiervoor heeft de fiscus een andere regeling. Raadpleegt u hiervoor de website van de belastingdienst. Het kan u erg helpen.
• Het uitje wordt geïnitieerd en betaald door de personeelsvereniging of personeelsfonds van het bedrijf waar personeelsleden een eigen bijdrage geleverd hebben. Het werkgeversdeel valt overigens wel onder de WKR en de ingelegde bedragen werkgever –werknemer, moeten gelijk zijn.
• “In House” bedrijfsfeesten op eigen werkvloer is een mogelijke optie, maar de belastingdienst zal kritisch zijn. Het zal in relatie moeten zijn met de werkzaamheden die op die plaats worden uitgevoerd. Een stuk maatwerk is wel degelijk van belang.

Ons advies indien uw uitje binnen de WKR wetgeving valt:
• Inventariseer het belang van uw sociale uitje t.o.v. andere mogelijk bestedingen die binnen de WKR vallen
• Stel uw budget samen op jaarbasis en per evenement
• Wat is de bereidheid tot een eigen bijdrage van het personeel en hoe hoog is dat.
• Is uw werkgever bereid om extra te investeren buiten de vrijstelling om
• Welk deel van de dag zou buiten de WKR kunnen vallen? (Bijv. evt. vergaderruimte of trainingsdeel)
• Bel of email ons gerust om op basis van uw budget een leuk uitje samen te stellen

Onderbouwen
Onderbouw en documenteer uw uitje, zeker als het een zakelijke incentive betreft. Zo voorkomt u, bij eventuele controle, misverstanden en misvattingen door de belastinginspecteur.